Listopad 2017

V rámci půlročnosti

6. listopadu 2017 v 1:08 | Fauvista
Jak jinak - všechno je jinak.

Snad za to můžu děkovat, alespoň tedy zelenému veltlínu, který dlí - dodlívá - na stole. Jsem jinde a jsem jiný.

Mizí móda hledání chlapce - mám ...v kapse knížku.

Nášestiměsíčnost tohohle blogu pozbývá smyslu, ale přece jenom mám pocit, nevím proč, že jsem tu tomu zavázán. Všem svým václavohrabětovskoallenoginsbergovskýmteenage ideám - že snad jsem - nebo můžu - víc, než mi bylo dáno.

Dunění hromů - hromobití.


...


Opilost věnuje svůj zkažený dech plicím, které jej nežádají. Ale i přes veškeré mrhání, dedikování slov lidem, které neznám a nikdy znát nebudu - jsou to čtyři roky, co jsem věnoval svá slova Marii, nikdy nezjistila, že jsou to slova pro ni. Jsou to čtyři roky, co jsem věnoval svá slova Alici. Nikdy jsem nezjistil, že žádná Alice není a nikdy nebyla. A nakonec - všechna ta slova jsem psal sám pro sebe (zcela odmítaje předpoklad, že by to měl číst někdo z oblasti mé každodennosti).

Teď jen nevím, jestli jsem si ta slova nikdy nepřečetl, nebo jen nevím, že byla pro mě.----------------------------------------


Tomáš už se do školy nikdy nevrátil.